Kohier van de St. Jans en Kerstmisbede van Dinther anno 1604

Lijst tot betaling der gemeijne lasten en contributie van 1603 tot 1604 d.d. 13 juli 1604.

Het eerste lot of dordedeel. Ontfanger Peter Henrick Huyberts.

Eene somme van penningen tot betalinge vande gemeijne lasten ende contributien des dorps van Dinther geseth bij Andries Arien Aben, Jan Henrick Leermaecker ende Arien Wijnants daertoe behoirlijcken gecoren ende geeijdt opten XXVe juni anno 1603 ende affgelesen daer nae den VIe july.

Weduwe Aert Willems                                                     4 gld. 10 stv.

Weche Jan Jacobsz                                                        38 stv.

Weche Ceel Rommen                                                        7 stv.

Gebruiker Margriet Henricx goet                                    20 stv.

Jan Aertsz                                                                    4 gld.  2 stv.

Idem van Celikens goed                                                   13 stv.

Gebr. Welt Rovers lant                                                   2 gld.

Weche Thijs Henrick Delisz                                            5 gld. 19 stv.

Jan Aert Pennincx                                                          4 gld.   5 stv.

Emken Corvers                                                               25 stv. 1 ort

Tonis Willem Dielis                                                        38 stv.

Weche Willem Dielis                                                      1 stv.

Anna Willem Goossens                                                    2 gld. 2 stv.

Gebr. Peter Roeloffs lant                                               19 stv.

Gerart Henrick Gerarts                                                 2 gld. 9 stv.

Huyb Dirick Michiels                                                     32 stv.

Gebr. Michiel Diricksz gedeelte                                      27 stv.

Jacob Mattheeusen                                                        4 gld. 11 stv.

Gebr. De Brenekoye                                                       6 stv.

Gebr. Int Peter Ariens erff                                            8 stv.

Arien Jan Denen                                                            2 gld. 8 stv.

Gebr. Wijn Peter Ariens gedeelte                                   16 stv.

Teeuwen Lenarts                                                            5 gld. 14 stv.

Weche Jan Ariens                                                          3 gld. 18 stv.

Gebr. haer campken                                                        11 stv.

Antonis van Erp                                                             2 gld. 6 stv.

Gebr. Lenart Arntsz campken                                         6 stv. 3 ort

Roeff Ariens                                                                 3 gld. 19 stv.

Gebr. Fredrick Jan Thijsz buuten                                   20 stv. 3 ort

Gebr. Gertruyt Alart Smidts lant                                    9 stv.

Gebr. Henrick Ariens campken                                        14 stv. 1 ort

Willem Meeuwen                                                            8 gld. 3 stv.

Gebr. Arien Daniels erff                                                27 stv.

Daem Ariens van Vechel                                                  35 stv.

Gebr. Henrick Lenaerts strepen                                      16 stv.

Peter Henrick Huyberts                                                 15 stv.

Idem van zijnen goed                                                      28 stv.

Jan Lemmens                                                                  11 gld. 15 stv.

Gebr. Peter Hensen strepen                                             26 stv.

Teeuwen Arien Diricksz                                                 24 stv.

Huybert de molder                                                         3 gld. 13 stv.

Gebr. Gerart Lenaerts maldersse                                     21 stv. 1 ort

Gebr. zijn Molenvelt                                                      12 stv.

Gebr. zijn Vaeracker                                                      6 stv.

Gebr. zijn Venacker                                                       12 stv.

Gebr. zijn sesterse                                                         5 stv.

Weche Daniel Goyaerts                                                  13 stv.

Henrick Lenartsz                                                           10 gld. 13 stv.

Jacob Jansz                                                                  2 gld. 2 ort

Gebr. Tonis Goyaerts anderen strepe                               5 stv.

Gebr. zijnen dorde strepe                                               4 stv.

Aert Gerarts de Vos                                                       2 gld. 9 stv.

Weche Jan Willem Gossens                                             1 stv.

Willem Aertsz                                                               9 gld. 17 stv.

Wilbort Gerartsz                                                          35 stv.

Gebr. de Vosbraeck                                                        26 stv.

Aert Gerlacx                                                                 2 gld. 15 stv.

Peter Driessen                                                               2 gld. 4 stv.

Dries Arien Aben                                                           2 gld. 17 stv.

Symon Joosten                                                               36 stv.

Gebr. Tony Willem Peters Braeck                                    2 gld. 2 stv.

Lambert Jan Lamberts                                                   2 gld. 2 stv. 3 ort

Claes Diricksz                                                               4 gld.

Gebr. Lambert Roeloffs erff                                          25 stv.

Gebr. Peterken Rutten kynder Berchacker                       10 stv. 2 penn.

Tonis Aertsz                                                                  3 gld. 1 stv.

Idem van Henrick de molder lant                                     16 stv. 1 ort

Gebr. Maria Vrancken Berchacker                                   10 stv.

Gebr. Pijnappels lant                                                      11 stv.

Joost Huyben                                                                3 gld. 13 stv.

Gebr. Henrick de molder lant                                          15 stv.

Gebr. Claes Willem Dielis erff                                        21 stv.

Jacob Lamberts                                                             1 stv.

Peter Bernhese                                                               24 stv.

Gebr. Tonis Willem Dielis campken                                  8 stv.

Wijnant Thomas                                                             11 stv.

Jan van Oetelaer                                                           2 gld. 5 stv.

Gebr. Cornelis Henricksz halff erffve                             17 stv.

Roeloff Lamberts                                                           11 stv.

Gebr. zijnen Berchacker                                                 10 stv.

Matthijs Dielisz                                                             2 gld. 8 stv.

Jan Gerarts                                                                   2 gld. 18 stv.

Gebr. Joost Arien Rovers lant                                        2 gld. 2 stv.

Michiel Diricksz

Gebr. Pauwels Jansz lant int Reytsel                               11 gld. 5 stv.

Jan Claessen                                                                  7 gld. 6 stv.

Idem van Peter Gerarts goed                                           3 gld. 1 stv.

Peter Gerarts                                                                22 stv.

Gebr. Huybert Hermans lant int Auvelt                           25 stv.

Gebr. zijn lant opte Campen                                            8 stv.

Gebr. zijn lant aent Schaechhecken                                 25 stv.

Gebr. Arien Jan Ariens goed                                           4 gld. 16 stv.

Idem van Peter Gerarts goed                                           31 stv.

Kynder Cost Heymen                                                       3 gld. 14 stv.

Gebr. Henrick Ghielens goed                                           33 stv.

Gebr. Jan Jan Ariens lant opte Campen                           12 stv.

Gebr. zijn lant int Auvelt                                                7 stv.

Gebr. zijn land inden Ouden hoff                                   25 stv.

Gebr. Duymen camp                                                        12 stv.

Gebr. Rut Costen lant                                                     29 stv. 3 ort

Aert Daniels                                                                  6 gld.

Heylken Claes Ariens                                                      4 gld. 10 stv.

Jacob Claesse met Meesen lant                                       3 gld. 2 stv.

Gebr. Jan Robben erff                                                   5 gld.

Jan Joosten                                                                   31 stv.

Gebr. de Schaue                                                             32 stv.

Gebr. Tonis Jan henricx lant                                           12 stv. 1 ort

Gebr. weche Henrick Ariens lant                                     5 stv.

Gebr. Jan van Dorn beempt                                            8 stv.

Gebr. den langen Camp                                                    8 stv.

Gebr. Henrick Elen lant                                                  5 stv.

Gebr. Aert op Staebroecx lant                                       8 stv.

Gebr. Jan Thijs Symons halven beempt aent Boege             2 stv.

 

Het tweede dordedeel. Ontfanger Michiel Diricx.

Arien Huyben                                                                2 gld. 6 stv.

Gebr. Jan Suijskens lant                                                 21 stv.

Jan Goyaerts                                                                 5 gld. 10 stv.

Gijsbert Zegers                                                             7 gld. 10 stv.

Gebr. Costen lant bij St. Tonis huysken                           16 stv. 1 ort

Aert Jansz Verhagen                                                      2 gld. 5 stv.

Weche Jan Hommelheze                                                  3 stv.

Gebr. Lambert Roeloffs oude erff                                   28 stv.

Weche Peter Arien Vlijmen                                             2 gld. 13 stv.

Gebr. haeren acker int Reytsel                                        19 stv.

Gebr. Willem Aerts acker                                               20 stv.

Jan Henrick Gerarts met Jan Teeuwens lant                    2 gld. 16 stv.

Lenart Emonts                                                                3 gld. 3 stv.

Lijsken Peter Emonts                                                      14 stv. 3 ort

Tonis Willem Peters                                                       25 stv.

Daniel Lambertsz                                                           24 stv.

Weche Lenart Ariens                                                      11 stv. 1 ort

Gebr. Ansem Roeffen strepen                                         15 stv.

Pauwels Peters                                                               6 stv.

Jenneken Jan Symons                                                     1 stv.

Berthe Arien Ghielens                                                     6 stv.

Jan Aertsz Vercuijlen                                                    2 gld. 4 stv.

Gebr. Cornelis Jan Aertsz acker                                     22 stv.

Lambert Henrick Marcelisz                                            6 gld. 2 stv.

Gebr. Jan van Gemert lant                                              18 stv.

Gebr. Yken Henrick Roeloffs camp                                  2 stv.

Daniel Zegers                                                                2 gld. 3 stv.

Dirick Luycas                                                                4 gld. 13 stv.

Roeloff Peters met Hacken lant                                       36 stv. 3 ort

Henrick Costen Otten                                                     14 stv.

Jan Joosten metten acker inde Boeckert                          8 gld.

Henneken Gerarts                                                          5 stv. 1ort

Wijnant Costen                                                              33 stv.

Weche Aert Willem Diricksz                                          38 stv.

Aert Cornelisz                                                               2 gld. 19 stv.

Weche Cost Otten                                                          23 gld.

Gebr. Costen acker                                                         29 stv.

Gebr. Heyl Henrick Celen lant                                         25 stv. 3 ort

Henrick Gerarts Verheyen                                              17 stv.

Hens van Zon                                                                 37 stv.

Jan Alarts                                                                     37 stv.

Peter Willem Rutten                                                       33 stv.

Gebr. Henrick Otten lant                                                19 stv.

Aert van Gogh met Keyters acker                                    2 gld.

Gebr. Lambert Delis hopacker                                         6 stv.

Weche Willem Rutten                                                     2 stv.

Gebr. Heyligeest lant van Heeswijck                                13 stv.

Jan Wijnants                                                                 4 gld. 16 stv.

Rut Willems                                                                   6 gld.

Jan Pauwels                                                                   6 gld.

Sr. Jan Baptista Daniels                                                 2 gld. 7 stv.

Claes Henricksz op d Aa                                                16 gld. 19 stv.

Lambert Henricksz op dAa                                             15 gld. 15 stv.

Aert de smidt                                                                28 stv.

Gebr. Joost Ariens Hexveltken                                       6 stv.

Weche Dirick Huyben                                                    2 gld. 5 stv.

Gebr. Leemputs erffken                                                  8 stv.

Jacob Ariens                                                                 10 stv.

Anna Aertsz                                                                  1 stv.

Gebr. Margriet Verhagen erff                                        2 stv. 1 ort

Arien Elen Ariensz                                                         2 gld. 7 stv.

Jan Jan Ariens                                                              6 stv.

Die Heyligeest van Dinter                                               26 stv. 1 ort

Gebr. Jo(ncker) Chanu lant                                             31 stv.

Gebr. zijnen anderen acker                                             9 stv.

Aelbert Driessen                                                           17 stv.

Jan Henrick Jan Celen                                                   2 gld. 16 stv.

Gebr. Suijskens lant                                                       25 stv.

Layreyns Jan Damen                                                       3 gld. 6 stv.

Gerart de Ruyter                                                           1 stv.

Aert Willems van Goch                                                   37 stv.

Arien Jacob Ariens                                                        2 stv.

Marten Arien Willems                                                    2 gld. 3 stv.

Peter Willem Peters                                                       25 stv.

Gebr. Henrick Henrick Otten                                          13 stv.

Gebr. twee kynder Henrick Otten lant                             22 stv.

Jan Henrick Leermaecker                                               10 gld. 6 stv.

Dielis Jaspars                                                                25 stv.

Gebr. Hilleken Ermerts huysken                                      12 stv.

Gebr. Aelberts sesterse                                                 8 stv.

Gebr. Jan Henrick Otten lant int Reytsel                        19 stv.

Marten Aert Driessen                                                    3 gld. 15 stv.

Idem van tHeyligeest lant                                               20 stv.

Faes Henrick Roeloffs                                                    2 gld. 16 stv.

Aelbert Ermerts                                                            26 stv.

Daniel Arien Danielsz                                                     2 gld. 16 stv.

Gebr. Wygartsche hoeve                                                 5 gld. 5 stv.

Aert Jansz van Gemert                                                   11 stv.

Gebr. Boshuysens lant                                                     18 stv.

Gebr. Henrick Lamberts acker                                        15 stv.

Gebr. Jan Thijs symons dachmaet                                    4 stv.

         Saldo van de tweeden dordendeel                           218 gld. 4 stv.

 

Het dorde ende leste loth. Ontfanger: Peter Arien Ariens.

Jan Daniel Huyben                                                         3 gld. 11 stv.

Weche Jan Peters                                                          33 stv.

Henrick Symons                                                             2 gld. 14 stv.

Gebr. vande Donck                                                         20 stv.

Henrick Tonisz                                                              4 gld. 1 stv.

Jan Henrick Symons                                                       4 gld. 2 stv.

Idem van tHeyligeests lant                                              20 stv.

Jan Jacobsz                                                                  13 gld. 7 stv.

Gebr. Hees Dielis erffken                                               4 stv.

Willem Henrick Symons                                                  21 stv.

Mechtelt Joosten                                                           3 gld. 18 stv.

Gebr. Aert Jan Celen maldersse                                      24 stv.

Gebr. zijn VI lopense                                                     16 stv.

Henrick Jansz met Costen acker                                     2 gld. 18 stv.

Weche Jacob Aertsz                                                      7 stv.

Lambert Gijsbertsz                                                        5 gld. 16 stv.

Jacob Rommen lant inden Donckeren Dijck                       16 stv.

Daniel Jacobs van dander partije                                    16 stv.

Mr. Jan Wilbort Scheenkens                                          38 stv.

Die pastoor met Peter Lenaerts acker                              20 stv.

Jan Henrick Celen ende Aert Jan Celen lant

Aert van Woenssel                                                         2 gld.

Gebr. Gijsbert Diricksz lant                                           16 stv.

Weche Henrick Lamberts                                                3 gld. 4 stv.

Jo(ncker) Willem Boshuysen                                           2 gld. 2 stv.

Gebr. Peter de Snyers lant                                             16 stv. 3 ort

Gebr. zijn acker bijde kercke                                         7 stv.

Aert Gerarts                                                                 14 stv.

Marijken Joosten                                                           3 stv.

Jan Jacob Ariens                                                           4 stv.

Weche Jan Dirick Pennincx                                             6 gld.

Weche Henrick Jan Celen                                               6 stv.

Daniel Jacobsz                                                              3 gld. 15 stv.

Wouter Joosten                                                             3 gld. 1 stv.

Idem van tHeyligeest lant                                               10 stv.

Gebr. .. Tonisz lant van Gerit Verdussen                          15 stv.

Gebr. Wouter Joosten ende Verdussen acker                   28 stv.

Peter Henrick Peters                                                      10 gld. 5 stv.

Henrick Willem Aertsz                                                   7 gld. 17 stv.

Weche Tonis Tonisz                                                       7 gld. 16 stv.

Dries Henrick Aben                                                       2 gld.

Gebr. Jan Henricx van Zon erffken                                 6 stv.

Dries Gerartsz                                                              9 stv.

Gebr. Lambert Peters kynts deel                                     2 gld. 17 stv.

Peter Verdussen met Veerdoncxacker                               8 gld. 2 stv.

Gebr. Arien Peters kynts deel                                         8 stv.

Arien Wijnants                                                              2 gld. 16 stv.

Gebr. Rover Tonis lant                                                   9 stv.

Gebr. den Heycamp                                                        28 stv.

Gebr. Jan Delis Thijssen lant                                          16 stv.

Weche Dirick Otten                                                       3 gld. 4 stv.

Daniel Huyben                                                               16 gld.

Gebr. zijn hopvelt                                                          7 stv. 2 penn.

Willem Jansz van Veerdonck                                           16 gld.

Peter Arien Ariensz                                                       13 gld. 2 stv.

Willem Aert Loyen met Vorstenbosch                              5 gld.

Gebr. den Heycamp                                                        33 stv.

Pauwels Aertsz                                                              6 gld. 3 stv.

Rut Tonis Rovers                                                            13 gld. 1 stv.

Gebr. Anthonis erff                                                       5 gld.

Aert Jan Rovers                                                            5 gld. 18 stv.

Gerart Jansz                                                                 28 stv.

Jan Denisz Petersz                                                        7 gld.

Rom Denen Rommen                                                        5 gld. 9 stv.

Gebr. Griet Claesz erff aende capelle                             2 gld. 7 stv.

Gebr. den hanenberch                                                     13 gld. 7 stv.

Gebr. Arien Snyers erff                                                 23 stv.

Gebr. Hillekens lant                                                       32 stv.

 

Saldo totalis vande IIIe ende lesten dordendeel               242 gld. 18 stv. 3 ort

Saldo totalis vande III dordendelen                                705 gld. 10 stv. 1 ort

 

Opten 13 july 1604 is dese cedulle anderhalff mael uitgescreven om St. Jansmis ende corsmissebede .. 1604 ende de dorpscommer oft interesten vanden geworven gelde daermede te betaelen.

Collecteurs Antonis Willems van Erp ende Peter Willem Rutten.